Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Τό παρόν ἰστολόγιο περιέχει ἱστορικές φωτογραφίες τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθώς καί μικρά ἐπεξηγηματικά σημείωματα, πού ἀφοροῦν πρόσωπα καί γεγονότα ἀπό τό 1924 μέχρι σήμερα. Σκοπός καί προοπτική εἶναι ἡ κατάρτηση ἑνός ἀρχείου ἡλεκτρονικῆς μορφῆς, διαθέσιμου σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Στήν παρουσίαση τῶν θεμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια νά τηρηθεῖ χρονολογική σειρά.
Ἐπιτρέπεται ἡ χρήση τῶν φωτογραφιῶν καί τῶν κειμένων, μέ ἀναφορά τῆς σελίδας ἀπό τήν ὁποία ἔχουν ληφθεῖ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου